Nieuwsarchief
Op deze pagina vindt u het archief met onze tips en adviezen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.
 
 • In navolging van Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam heeft advocaat-generaal Van Hilten ook geoordeeld dat de milieuverschillen bij de berekening van de btw-correctie over het privégebruik auto geen rol mogen spelen. De automobilist kan echter geen beroep doen op het gelijkheidsbeginsel.
  In navolging van Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam heeft advocaat-generaal Van Hilten ook geoordeeld dat de milieuverschillen bij de berekening van de btw-correctie over het privégebruik auto geen rol mogen spelen. De automobilist kan echter geen beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Volgens de A-G heeft de staatssecretaris van Financiën met ingang van 2008 goedgekeurd dat voor het bepalen van de correctie voor het privégebruik van de auto door de werknemer wordt aangesloten bij de forfaitaire regeling in de loon- en inkomstenbelasting voor de bijtelling van het privégebruik van de auto. Die aansluiting heeft tot gevolg dat de btw-heffing over het privégebruik afhankelijk is van de hoogte van de CO2-uitstoot van de auto. Uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie blijkt dat de belastingdruk die op grond van de nationale regelgeving op het privégebruik rust, op zichzelf op forfaitaire wijze mag worden bepaald, mits sprake is van evenredigheid van die belastingdruk aan de omvang van het privégebruik. Omdat de regeling van het besluit niet aansluit bij het privégebruik van de auto, maar bij de daar niets-mee-te-maken hebbende CO2-uitstoot, is die regeling in beginsel in strijd met het Europese recht. Gezien de keuze van de Nederlandse regelgever om in het BUA aan te sluiten bij het privégebruik, meent de A-G dat ook de aftrekuitsluitingen - conform de tekst (en bedoeling) van het BUA - gerelateerd moeten zijn aan het (werkelijke) privégebruik. Het oordeel van het hof, dat sprake is van begunstigend beleid en van gelijke gevallen die ongelijk worden behandeld, kan in stand blijven. De A-G meent dat de regeling in het besluit begunstigend beleid betreft, welke begunstiging door de besluitgever is beoogd. Daarnaast is een auto met een lage CO2-uitstoot voor de heffing van btw over het privégebruik gelijk aan een auto met een hogere CO2-uitstoot, omdat milieudoelstellingen geen (relevant) onderscheidend criterium vormen. De (enige) relevante criteria om recht te doen aan de ratio van de regeling (het in de belasting betrekken van privégebruik) de ter zake van de auto in rekening gebrachte voorbelasting en de mate van het privégebruik zijn. De belastingplichtige kan volgens de A-G geen beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad leidt zij namelijk af dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel pas effect kan sorteren, na het tijdstip waarop het de staatssecretaris van Financiën duidelijk werd (dus niet: duidelijk had moeten zijn) dat zijn beleid uit het betreffende besluit berustte op een onjuiste rechtsopvatting. Volgens de A-G blijkt uit de stukken van het geding dat de onjuistheid van de rechtsopvatting de staatssecretaris niet al vóór het tijdvak waarop onderhavige procedure ziet (2008) is gebleken. Bron: Conclusie AG 1-10-2012
  Lees verder >
 • MKB-winkeliers krijgen toegang tot het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Vijf brancheorganisaties hebben hiervoor gezamenlijk een MKB-loket bij de FAD ingericht. Winkeliers in de betreffende branches kunnen daarmee gemakkelijk nieuwe medewerkers screenen en fraudeurs buiten de deur houden.
  MKB-winkeliers krijgen toegang tot het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Vijf brancheorganisaties hebben hiervoor gezamenlijk een MKB-loket bij de FAD ingericht. Winkeliers in de betreffende branches kunnen daarmee gemakkelijk nieuwe medewerkers screenen en fraudeurs buiten de deur houden. Het Waarschuwingsregister van de stichting FAD is sinds 2005 in gebruik bij het grootwinkelbedrijf. De ervaring leert dat deelname de schade als gevolg van interne fraude aanzienlijk beperkt en ook zorgt voor een betere werksfeer in de winkels; niemand vindt het prettig om te werken met een fraudeur. Sinds 8 oktober is er nu ook een MKB-loket ingericht door de brancheorganisaties CBW-Mitex (mode- en woningwinkels), KNDB (drogisterijen), NSO (tabaks- en gemakswinkels), UNETO-VNI (elektronicawinkels) en Vakcentrum (zelfstandige levensmiddelendetaillisten). Hierdoor kunnen ondernemers van de deelnemende branches ook van het Waarschuwingsregister FAD gebruik maken. In het Waarschuwingsregister FAD worden voor bepaalde tijd ex-medewerkers opgenomen die zich in de detailhandel schuldig hebben gemaakt aan interne fraude. Deelnemende winkeliers kunnen dit register raadplegen, als zij op het punt staan nieuwe medewerkers in dienst te nemen. Zo wordt voorkomen dat personen die zich recent schuldig hebben gemaakt aan interne fraude, elders in de detailhandel weer aan het werk komen. Volgens de Stichting FAD kleeft er wel een nadeel aan het Waarschuwingsregister: niet deelnemende winkeliers lopen nu extra risico om geconfronteerd te worden met interne fraude. Bron: Stichting FAD, 8-10-2012
  Lees verder >
 • Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers dan levert dat geld op. Een daling van het ziekteverzuim met één procent scheelt alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard in kosten. Per werknemer komt dit neer op ongeveer € 400 per jaar.
  Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers dan levert dat geld op. Een daling van het ziekteverzuim met één procent scheelt alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard in kosten. Per werknemer komt dit neer op ongeveer € 400 per jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft CapGemini laten doorrekenen wat investeren in duurzame inzetbaarheid oplevert. Gezondere werknemers zorgen niet alleen voor minder kosten vanwege ziekteverzuim, maar ze zorgen ook voor een hogere productiviteit. Als de productiviteit door duurzaam werken met één procent toeneemt levert dat jaarlijks € 6 miljard op. Bij een bedrijf met honderd werknemers komt dit neer op een omzetstijging van € 95.000 per jaar. De resultaten van het onderzoek van CapGemini zijn op 10 oktober bekendgemaakt door staatssecretaris De Krom bij de start van de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’ (www.duurzameinzetbaarheid.nl). De campagne wil werkgevers stimuleren om te investeren in de gezondheid, scholing en productiviteit van werknemers. Het doel is dat mensen gezond tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en hun vaardigheden op peil houden. Het ministerie van SZW heeft samen met honderd bedrijven – die al ervaring hebben met duurzaam werken – in kaart gebracht hoe andere werkgevers hier ook een succes van kunnen maken. De ervaringen zijn neergelegd in het manifest “100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid …en we werken nog lang en gelukkig…”. In het kader van de campagne komen er bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid met werkgevers. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in verschillende regio’s en voor verschillende bedrijfstakken. Later komt er ook een campagne voor werknemers. Bron: Min SZW, 10-10-2012
  Lees verder >
 • ZZP Nederland vindt de besluitvorming rond de VAR te traag en komt men een vrijwaringsverklaring voor haar leden. Hiermee kunnen volgens ZZP Nederland ook startende en parttime ondernemers aan de slag.
  ZZP Nederland vindt de besluitvorming rond de VAR te traag en komt men een vrijwaringsverklaring voor haar leden. Hiermee kunnen volgens ZZP Nederland ook startende en parttime ondernemers aan de slag. Startende ZZP’ers komen nu vrijwel niet aan opdrachten doordat de Belastingdienst meestal een VAR ROW afgeeft waarmee de ZZP’ers niet worden aangemerkt als zelfstandige. Het gevolg is dat opdrachtgevers niet met hen in zee durven gaan in verband met mogelijke naheffingsaanslagen. De ZZP Vrijwaringsverklaring bestaat uit een juridisch document waarin de zelfstandige de opdrachtgever vrijwaart voor te betalen loonbelasting en eventuele sociale premies. Daarmee loopt de opdrachtgever volgens ZZP Nederland geen risico meer. Aangesloten zelfstandigen kunnen het document vanaf 10 oktober aanvragen bij Stichting ZZP Nederland. ZZP Nederland ziet niets in de door staatssecretaris Weekers voorgestelde webmodule. Volgens ZZP Nederland is het systeem net zo fraudegevoelig als de huidige VAR. Iedereen kan namelijk net zo lang invullen tot het gewenste resultaat verschijnt. Bovendien heeft de Belastingdienst heeft vrijwel geen capaciteit voor een afdoende controle en dat zal ook met een webmodule niet veranderen. Bron: ZZP Nederland 7-10-2012
  Lees verder >
 • LTO Nederland heeft met de Belastingdienst afspraken gemaakt over de invulling van de ‘cafetariaregeling’ voor de kosten van buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Volgens LTO kunnen de afspraken zowel voor de werkgevers als buitenlandse seizoenarbeiders voordelen opleveren.
  LTO Nederland heeft met de Belastingdienst afspraken gemaakt over de invulling van de ‘cafetariaregeling’ voor de kosten van buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Volgens LTO kunnen de afspraken zowel voor de werkgevers als buitenlandse seizoenarbeiders voordelen opleveren. De collectieve regeling die LTO voor haar leden met de Belastingdienst heeft afgesproken mag vanaf nu worden toegepast bij buitenlandse seizoenarbeiders die tijdelijk in Nederland verblijven. De extra kosten die zij maken voor huisvesting, levensonderhoud en de reiskosten van het thuisland naar Nederland kunnen voortaan op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met hun overuren. Het resultaat is dat de werkgever minder sociale premies en belastingen hoeft te betalen over de gemaakte overuren. De buitenlandse werknemer betaalt minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren. Een voorwaarde om van de cafetariaregeling gebruik te mogen maken, is dat de werkgever lid is van LTO Noord, ZLTO of LLTB, of van een met LTO samenwerkende vaktechnische organisatie (NFO, KAVB en LTO Noord Glaskracht). De details van de regeling worden uitgelegd in een digitale brochure die beschikbaar is op de websites van de LTO-organisaties. Bron: LTO Nederland, 5-10-2012
  Lees verder >
 • Op 2 oktober heeft de Raad van Onroerende Zaken (ROZ), de autoriteit op het gebied van huurovereenkomsten, een sterk vernieuwd ROZ model huurcontract voor winkels en andere bedrijfsruimte voor andere branches dan detailhandel gepresenteerd.
  Op 2 oktober heeft de Raad van Onroerende Zaken (ROZ), de autoriteit op het gebied van huurovereenkomsten, een sterk vernieuwd ROZ model huurcontract voor winkels en andere bedrijfsruimte voor andere branches dan detailhandel gepresenteerd. Bij de ontwikkeling van dit model huurcontract waren ditmaal ook andere partijen behalve de verhuurders betrokken, waaronder het SSM Retail Platform bestaande uit vertegenwoordigers van huurders en verhuurders. Het model huurcontract is van toepassing voor voor winkels en andere bedrijfsruimten volgens het BW 7:290. Vooral onder huurders was er de laatste jaren onvrede ontstaan over de modelovereenkomsten die veelal het belang van verhuurders dienden. Met name de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich ingespannen om de balans te herstellen. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde positie van de huurder in bepalingen die bijvoorbeeld gaan over gebreken van het gehuurde, aansprakelijkheden, boetebepalingen, openingstijden en servicekosten. Vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen profijt hebben van dit nieuwe model. Bron: VNO-NCW 2-10-2012; ROZ 2-10-2012
  Lees verder >
 • Op 1 oktober is het Adviespunt Klokkenluiders van start gegaan. Het adviespunt is een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven adviseert en ondersteunt.
  Op 1 oktober is het Adviespunt Klokkenluiders van start gegaan. Het adviespunt is een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven adviseert en ondersteunt. Het Adviespunt Klokkenluiders is voor mensen op de werkvloer die vermoedens hebben van misstanden op het werk, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook zzp’ers, uitzendkrachten, ex-werknemers, klanten of leveranciers. Het adviespunt richt zich daarmee op alle werkenden in Nederland. Het doet zelf geen onderzoek naar misstanden, maar klokkenluiders kunnen in alle vertrouwelijkheid bij het adviespunt aankloppen. Het Adviespunt Klokkenluiders geeft ook voorlichting over klokkenluiden en signaleert ontwikkelingen die voor het klokkenluidersbeleid van overheid en bedrijfsleven van belang zijn. Het Adviespunt Klokkenluiders bestaat uit een commissie en een bureau met deskundigen die de klokkenluiders kunnen adviseren. Op de website www.adviespuntklokkenluiders.nl kunnen (potentiële) klokkenluiders en andere belangstellenden uitgebreide informatie over klokkenluiden vinden. Bron: Min SZW 1-10-2012
  Lees verder >
 • VVD en PvdA hebben in de onderhandelingen voor een nieuwe regering een deelakkoord bereikt voor de begroting van 2013. Dit hebben de informateurs Kamp en Bos op 1 oktober bekend gemaakt. Onderdeel van het akkoord is onder meer dat de forensentaks niet doorgaat en de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat.
  VVD en PvdA hebben in de onderhandelingen voor een nieuwe regering een deelakkoord bereikt voor de begroting van 2013. Dit hebben de informateurs Kamp en Bos op 1 oktober bekend gemaakt. Onderdeel van het akkoord is onder meer dat de forensentaks niet doorgaat en de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat. Het betreft vooralsnog een akkoord tussen beide partijen in het kader van de formatiebesprekingen en uiteindelijk heeft de Kamer het laatste woord. Voor de ondernemers/werkgevers zijn de volgende onderdelen van het akkoord van belang: Voor ondernemers wordt een uitstelregeling ontworpen, die ruimer is dan het huidige voorstel in het Belastingplan. De grens van de uitstelregeling wordt opgetrokken van 12.000 naar 20.000 euro, omdat een vergelijkbare regeling voor particulieren dezelfde grens heeft. Concreet betekent dit dat ondernemers onder bepaalde voorwaarden hun btw-afdracht een kwartaal later kunnen doen. Dit moet ondernemers enige ruimte geven om de effecten van de btw-verhoging op korte termijn op te vangen. De maatregel uit het begrotingsakkoord rond de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt in zijn geheel wordt teruggedraaid, inclusief de maatregel rond de auto van de zaak. De assurantiebelasting zal met 11,3% worden verhoogd tot 21%. Voor werknemers die per 1 januari 2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdverhoging, vanaf 2013 een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling zal gelden voor deelnemers met een inkomen tot 150% WML en zal een partner- en vermogenstoets kennen (excl. eigen woning en pensioenvermogen). Indien nodig wordt de regeling later ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De huidige voorschotregeling voor de AOW-leeftijdverhoging wordt afgeschaft. Deze is niet langer nodig met de nieuwe overbruggingsregeling. Voor werknemers vanaf 61 jaar tot 65 jaar zal er een doorwerkbonus worden ingevoerd. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar zouden volgens de voorstellen gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen kunnen gaan zonder er financieel op achteruit te gaan. De doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90% WML en loopt daarna af tot 175% WML. Daarnaast wordt geïntensiveerd op de reeds bestaand mobiliteitsbonus om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren. De werknemersprikkel in de modernisering van de Ziektewet wordt met een jaar uitgesteld. Binnen een jaar wordt een alternatief gevonden om de hoge instroom van werknemers zonder vast contract in de Ziektewet het hoofd te bieden. De regeling voor vitaliteitsparen zal niet worden ingevoerd. De AOW-leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd volgens onderstaand schema. Hierdoor wordt in 2018 de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar. Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie 1-10-2012, Deelakkoord Begroting 2013
  Lees verder >